Серцевий — сердечний -сердешний

Сердешний сердечний серцевий

Всі словники 199 760

Тлумачний он-лайн словник української мови «СЛОВНИК.УКРЛІТ.ORG» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)

Грінченко. Словарь української мови

Знаки етнокультури Жайворонка

Жайворонок. Знаки української етнокультури

сердечний

 • аа
 • аб
 • ав
 • аг
 • аґ
 • ад
 • ае
 • ає
 • аж
 • аз
 • ай
 • ак
 • ал
 • ам
 • ан
 • ао
 • ап
 • ар
 • ас
 • ат
 • ау
 • аф
 • ах
 • ац
 • ач
 • аш
 • ая
 • ба
 • бг
 • бд
 • бе
 • бє
 • бж
 • бз
 • би
 • бі
 • бл
 • бо
 • бр
 • бу
 • бю
 • бя
 • ва
 • вб
 • вв
 • вг
 • вд
 • ве
 • вж
 • вз
 • ви
 • ві
 • вї
 • вй
 • вк
 • вл
 • вм
 • вн
 • во
 • вп
 • вр
 • вс
 • вт
 • ву
 • вх
 • вц
 • вч
 • вш
 • вщ
 • вю
 • вя
 • га
 • гв
 • гд
 • ге
 • гз
 • ги
 • гі
 • гл
 • гм
 • гн
 • го
 • гп
 • гр
 • гс
 • гу
 • гя
 • ґа
 • ґв
 • ґе
 • ґз
 • ґи
 • ґі
 • ґл
 • ґн
 • ґо
 • ґр
 • ґу
 • да
 • дб
 • дв
 • де
 • дє
 • дж
 • дз
 • ди
 • ді
 • дї
 • дл
 • дм
 • дн
 • до
 • дп
 • др
 • ду
 • дх
 • дь
 • дю
 • дя
 • еб
 • ев
 • ег
 • ед
 • еж
 • ез
 • ей
 • ек
 • ел
 • ем
 • ен
 • ео
 • еп
 • ер
 • ес
 • ет
 • еф
 • ех
 • еч
 • еш
 • єв
 • єг
 • єд
 • єе
 • єж
 • єз
 • єй
 • єл
 • єм
 • єн
 • єп
 • єр
 • єс
 • єт
 • єф
 • єх
 • єщ
 • жа
 • жб
 • жв
 • жг
 • жґ
 • жд
 • же
 • жє
 • жи
 • жі
 • жл
 • жм
 • жн
 • жо
 • жр
 • жу
 • жю
 • за
 • зб
 • зв
 • зг
 • зґ
 • зд
 • зе
 • зє
 • зж
 • зз
 • зи
 • зі
 • зї
 • зй
 • зл
 • зм
 • зн
 • зо
 • зп
 • зр
 • зс
 • зу
 • зц
 • зч
 • зш
 • зщ
 • зю
 • зя
 • ив
 • ид
 • иж
 • ик
 • ил
 • им
 • ин
 • ир
 • ис
 • ит
 • іб
 • ів
 • іг
 • ід
 • іє
 • іж
 • із
 • ік
 • іл
 • ім
 • ін
 • іо
 • іп
 • ір
 • іс
 • іт
 • іу
 • іх
 • іш
 • їд
 • їж
 • їз
 • їй
 • їс
 • їх
 • йм
 • йн
 • йо
 • йт
 • ка
 • кв
 • ке
 • кз
 • ки
 • кі
 • кл
 • км
 • кн
 • ко
 • кп
 • кр
 • кс
 • кт
 • ку
 • кх
 • кш
 • кю
 • кя
 • ла
 • ле
 • лж
 • ли
 • лі
 • лк
 • лл
 • ло
 • лу
 • ль
 • лю
 • ля
 • ма
 • мг
 • ме
 • мж
 • мз
 • ми
 • мі
 • мл
 • мн
 • мо
 • мр
 • мс
 • мт
 • му
 • мч
 • мш
 • мю
 • мя
 • на
 • нг
 • не
 • ни
 • ні
 • но
 • ну
 • нь
 • ню
 • ня
 • оа
 • об
 • ов
 • ог
 • од
 • оє
 • ож
 • оз
 • ої
 • ой
 • ок
 • ол
 • ом
 • он
 • оо
 • оп
 • ор
 • ос
 • от
 • оф
 • ох
 • оц
 • оч
 • ош
 • ощ
 • ою
 • па
 • пе
 • пє
 • пи
 • пі
 • пї
 • пл
 • пн
 • по
 • пп
 • пр
 • пс
 • пт
 • пу
 • пф
 • пх
 • пч
 • пш
 • пю
 • пя
 • ра
 • рв
 • рд
 • ре
 • рє
 • рж
 • ри
 • рі
 • рк
 • рн
 • ро
 • рп
 • рр
 • рс
 • рт
 • ру
 • рь
 • рю
 • ря
 • са
 • св
 • сг
 • се
 • сє
 • си
 • сі
 • ск
 • сл
 • см
 • сн
 • со
 • сп
 • ср
 • сс
 • ст
 • су
 • сф
 • сх
 • сц
 • сч
 • сь
 • сю
 • ся
 • та
 • тв
 • те
 • ти
 • ті
 • тк
 • тл
 • тм
 • тн
 • то
 • тп
 • тр
 • тс
 • ту
 • тх
 • тщ
 • ть
 • тю
 • тя
 • уб
 • ув
 • уґ
 • уг
 • уд
 • уе
 • уж
 • уз
 • уї
 • уй
 • ук
 • ул
 • ум
 • ун
 • уо
 • уп
 • ур
 • ус
 • ут
 • ух
 • уц
 • уч
 • уш
 • ущ
 • ую
 • уя
 • фа
 • фе
 • фз
 • фи
 • фі
 • фл
 • фо
 • фр
 • фт
 • фу
 • фю
 • ха
 • хв
 • хе
 • хи
 • хі
 • хл
 • хм
 • хн
 • хо
 • хр
 • хт
 • ху
 • хх
 • ца
 • цв
 • це
 • цє
 • ци
 • ці
 • цм
 • цн
 • цо
 • цп
 • цс
 • цу
 • ць
 • цю
 • ця
 • ча
 • чв
 • че
 • чє
 • чи
 • чі
 • чї
 • чк
 • чл
 • чм
 • чо
 • чр
 • чт
 • чу
 • чх
 • чш
 • чю
 • чя
 • ша
 • шв
 • ше
 • шє
 • ши
 • ші
 • шк
 • шл
 • шм
 • шн
 • шо
 • шп
 • шр
 • шт
 • шу
 • шх
 • шш
 • ща
 • ще
 • щи
 • щі
 • що
 • щу
 • юа
 • юб
 • юв
 • юг
 • юд
 • юж
 • юз
 • юк
 • юл
 • юн
 • юп
 • юр
 • юс
 • ют
 • юф
 • юх
 • юш
 • яб
 • яв
 • яг
 • яґ
 • яд
 • яє
 • яз
 • яй
 • як
 • ял
 • ям
 • ян
 • яп
 • яр
 • яс
 • ят
 • яф
 • ях
 • яч
 • яш
 • ящ

СЕРДЕ́ЧНИЙ, а, е.

1. Прикм. до се́рце 1. [Валя:] Пульс зник, і сердечних тонів не стало… Платон Іванович зовсім зблід, швидко закрив рану і зробив укол в серце (Корн., І, 1955, 135); // Пов’язаний з хворобами серця; серцевий. Кажуть, що у мене порок серця і грудна жаба на грунті сердечної слабості (Коцюб., III, 1956, 346); Із бесіди з лікарем я знав, що саме у Ніни й Володі виражені симптоми підліткового сердечного неврозу (Наука. 5, 1969, 51); // Признач. для лікування серця; серцевий. Я почуваю себе добре.. Почав довше сидіти в кріслі, менше утомлююсь. Сил більше. Сердечних ліків не дають (Коцюб., III, 1956, 451).

2. Стос. до серця (у 2 знач.), пов’язаний із почуттями, настроями, переживаннями людини. Його тягне звідсіль геть, на простір, дальше від тої душної хати, що була свідком його думок гірких, його болів сердечних (Коцюб., І, 1955, 222); Се Фрузине лице, її се око глядить на мене, розкіш в нім німа, чуття сердечне світиться глибоко (Фр., XIII, 1954, 77); Газдиня оглянулася. П’яні люди. погані слова, чад — все те дисгармоніювало з її сердечною тугою (Хотк., II, 1966, 194).

∆ Серде́чна зго́да, політ., іст.— політична угода між Францією, Англією і Росією, укладена до першої світової війни.

◊ З серде́чної простоти́ див. простота́; Серде́чна му́ка; Серде́чні му́ки — те саме, що Му́ка (му́ки) се́рця (див. се́рце); Серде́чна ра́на — душевний біль, страждання. Старі замовкли, але надія на панську ласку ледве примітним промінням осявала їм серця, зцілющою водою покропила сердечні рани… (Коцюб., І, 1955, 93).

Читайте также:  Таблетки Лавомакс — инструкция по применению, состав, противопоказания, аналоги

3. Добрий, чулий (про людину та її вдачу). Такий ніжний [Володко], як те сонячне тепло, такий сердечний і малий, як ті пісні чудові… (Фр., II, 1950, 73); — І ви, тіточко, ідіть з Оленою. Поговоріть з Масудом. Людина він сердечна (Тулуб, Людолови, І, 1957, 447); Україна — це край чудесних дум і пісень, легенд і казок, країна людей сміливих і мужніх і в той же час сердечних і поетичних (Цюпа, Україна. 1960, 4); // Вірний, відданий (про друга, дружину і т. ін.). Драма ся [«Чорноморський побит»] дуже сподобалась сердечному приятелеві Кухаренка — Т. Шевченкові (Коцюб., III, 1956, 49); Він хороший хлопець, цей Август. Серед студентів не зустрічав Густав такого сердечного друга (Хижняк, Килимок, 1961, 89); Я б знидів бідарем безсильним, Хоча б в достатках потопав, Якби в сім’ї новій та вільній Братів сердечних я не мав (Брат., Грудка. 1962, 22); Весь світ — осолода щасливій людині, Що серце звіряє сердечній дружині (Крим., Вибр., 1965, 245); // Сповнений доброзичливості, душевності, чуйності; задушевний. Що далі, то гірш сумувала Катря.. То було коли озветься до нас із Марусею словом сердечним.. А то зовсім одцуралася усіх (Вовчок, І, 1955, 225); Як у дитячих літах, так і пізніше я жив в атмосфері теплих, сердечних відносин (Коцюб., III, 1956, 286); На вулиці відбулася сердечна зустріч (Кач., II, 1958, 33); Він сердечну вів промову — слово, сповнене тепла… І його російська мова зрозуміла всім була (Тич., II, 1957, 294); // Щирий, непідробний. Пушкін виявляв допитливий і сердечний інтерес до України, до її природи, пісенних скарбів і минулого (Літ. Укр., 6.VI 1969, 1); Сердечна дружба українського народу з народами Чехословаччини має довгу і барвисту історію (Вітч., 5, 1956, 133); На голос твій [П. Г. Тичини], на твій чудовий спів тобі народ гарячою любов’ю, сердечною любов’ю відповів (Гонч., Вибр., 1959, 126); // У сполуч. із сл. вітання, привіт, поздоровлення, подяка, спасибі і т. ін. уживається перев. у листах, текстах привітань і т. ін. для вияву прихильного ставлення до когось. Високошановний Михайле Петровичу! Засилаючи своє вітання сердечне в цей веселий день, бажаю Вам здоров’я, сили та віку довгого (Л. Укр., V, 1956, 141); Сердечний привіт п. Олені, дітям і всім знайомим од нас обох (Коцюб., III, 1956, 399); Сердечне спасибі вам від усіх учнів і учениць десятого класу! (Донч., V, 1957, 529); [Хмельницький:] Передайте великому царю московському, великому народові руському сердечну подяку за вітання (Корн., І, 1955, 274); // Який зворушує, розчулює (про пісню, мелодію і т. ін.). Співав [Іван] дуже часто.. прості, сердечні співанки про долю, про любов і любовні пригоди (Фр., II, 1950, 147); Дзвінка дівоча пісня, сердечна та тужлива, лунає десь у зелених горах (Коцюб., III, 1956, 44); Митько розтяг гармошку, дівочі голоси підхопили сердечну, душевну мелодію (Десняк, Десну. 1949, 222).

4. Пов’язаний з почуттям кохання, закоханості; любовний. Про стосунок Тані до Жана він не знав нічого; маломовний Жан ніколи не балакав про свої глибші сердечні тайни (Фр., І, 1955, 343); Втіхи сердечні мої підносять мене над царями. Хай же тривають вони, поки живу і люблю (Зеров, Вибр., 1966, 294); Давно сердечне умлівання У груди стиснені лилось, І ждала дівчина… когось (Пушкін, Є. Онєгін, перекл. Рильського, 1949, 70).

◊ Серде́чна спра́ва; Серде́чні спра́ви — переживання, настрої, пов’язані з коханням, одруженням і т. ін. Думали, що й справді він десь нагледів серед публіки Марту, і як не поспішно проходила батарея містом, комбат вважав за можливе вділити «один секунд» для Усманових сердечних справ (Гончар, Маша. 1959, 12); Дуже не хотілося Матвієві втручатися в сердечні справи сина (Чорн., Пісні. 1958, 65); Серде́чний рай — насолода, втіха від кохання. Мені ж, мій боже, на землі Подай любов, сердечний рай! І більш нічого не давай! (Шевч., II, 1963, 383).

5. Те саме, що серде́шний. Мотається, мотається батько сам… знесилений, стомлений, так сумує сердечний. А тут ще й хата хилиться, хлівці боком лягають (Тесл., З книги життя, 1949, 70); — Журиться сердечний за батьком, — думала Наталя (Донч., Шахта. 1949, 4).

Сердечний, сердешний, а, е.

1) Сердечный, искренній. Одцуралась нас близькая й далекая, вся названая, сердешная родина. ЗОЮР. І. 28.

2) Бѣдняга, достойный сожалѣнія, злосчастный, злополучный. Несповита заплакана сердешна дитина. Шевч. Ти, козаче сердешний, який же ти безпечний. Чуб. V. 129. Поодрубував руки й ноги, — все за той сердешний хліб. Грин. І. 177.

3) Сердешне дерево = Сердешник.

4) — шна трава. Раст. Orobus vermis L. ЗЮЗО. І. 130. Ум. Сердешненький. Шевч. 502. Котл. Ен. II. 41.

значення слів

ДИПЛОМАНТ м.
1.разг. То же, что: дипломник.
2.Тот, кто награжден дипломом (3).
ДИПЛОМНИК м.
1.Учащийся высшего или среднего специального учебного заведения, работающий или закончивший работу над дипломным исследованием, проектом и т. п.
СЕРДЕЧНЫЙ1 м. разг.
1.Тот, кто любим; любимый человек, возлюбленный.
2.Тот, кто дорог, мил (употр. при упоминании о ком-л. с оттенком ласки, сострадания, жалости) .

СЕРДЕЧНЫЙ2 прил.
1.Соотносящийся по знач. с сущ. : сердце, связанный с ним.
2.перен. Связанный с чувствами, настроениями, переживаниями человека. // Отличающийся дружескими отношениями, чувством симпатии.
3.перен. Отзывчивый, добрый, чуткий. // Преисполненный задушевности, доброжелательства, чуткости.
4.перен. Искренний, задушевный.
5.перен. Любовный.
6.перен. разг. Родной, родимый, милый (употр. при упоминании о ком-л. с оттенком ласки, сострадания, жалости) .
СЕРДЦЕВИДНЫЙ прил.
1.Видом напоминающий сердце (1).
ГОЛОСИСТЫЙ прил.
1.Обладающий сильным, звучным голосом (1-3).
2.Громкий, звонкий.
ГОЛОСОВОЙ прил.
1.Соотносящийся по знач. с сущ. : голос (1), связанный с ним. // Свойственный голосу, характерный для него. // Предназначенный для образования звуков голоса.
2.Соотносящийся по знач. с сущ. : голос (2), связанный с ним. // Свойственный голосу, характерный для него. // Связанный с певческим голосом.
ГОЛОСНОЙ прил. устар.
1.То же, что: голосовой (2).

Читайте также:  Алкоголь после ринопластики

Дипломант — студент, выполняющий дипломную работу.
Дипломник — студент, кот. получил диплом.
Сердечний — (перевод с укр. ) сердечный, (чуткий, искренний) душевный, задушевный, проникновенный.
Сердешний (или сердечный) — связанное с взаимоотношениями между внутренним миром двух или нескольких лиц; близкий, интимный.
Серцевий — сердечный (см. Сердешний ).
Голосистий (голосистый) — Обладающий богатым, звучным и сильным голосом.
Голосний (громкий, громогласный, зычный) — Сильно звучащий, хорошо слышный.
Голосовий (голосовой) — Служащий для образования голоса.

серце

Точність переглянута

Зміст

 • 1 Українська
  • 1.1 Морфологічні та синтаксичні властивості
  • 1.2 Вимова
  • 1.3 Семантичні властивості
   • 1.3.1 Значення
   • 1.3.2 Синоніми
   • 1.3.3 Антоніми
   • 1.3.4 Гіпероніми
   • 1.3.5 Гіпоніми
   • 1.3.6 Холоніми
   • 1.3.7 Мероніми
  • 1.4 Усталені й термінологічні словосполучення, фразеологізми
   • 1.4.1 1 значення
   • 1.4.2 2 значення
  • 1.5 Споріднені слова
  • 1.6 Етимологія
  • 1.7 Переклад
  • 1.8 Джерела

Морфологічні та синтаксичні властивості [ ред. ]

Іменник, середній рід, неістота.

відмінок однина множина
називний се́рце серця́
родовий се́рця серде́ць, серць
давальний се́рцю, се́рцеві серця́м
знахідний се́рце серця́
орудний се́рцем серця́ми
місцевий на/у се́рці, по се́рцю на/у серця́х
кличний се́рце серця́

Корінь: -серц-; закінчення: .

Вимова [ ред. ]

 • МФА: [ sért͡se ]
 • прослухати вимову?, файл
 • УФ: [ сéрце ]

Семантичні властивості [ ред. ]

Значення [ ред. ]

 1. центральний орган кровоносної системи у вигляді м’язового мішка, ритмічні скорочення якого забезпечують кровообіг. ◆ Вона чула, як в грудях стукотіло серце швидко-швидко. Нечуй-ЛевицькийЄ у фізіології таке поняття — ударний об’єм серця. Під цим терміном розуміють кількість крові, яку викидає серце в аорту за одне скорочення. Знання та працяБрянському розстебнули гімнастьорку, оглянули рану. Осколок пройшов у серце. Олесь Гончар
  • місце з лівого боку грудної порожнини, де розміщений цей орган. ◆ На ту пару русалонька Тільки подивилась, Змінилася у личеньку, За серце схопилась. Леся УкраїнкаВона підходила до рампи, усміхаючися нам і кладучи руку на серце. Юрій ЯновськийЗаплакана Фросина Поляруш, тримаючись рукою за серце, обернулась обличчям до села, але вже нікого не побачила на шляху. Михайло Стельмах
  • обр. осердя будь-чого.◆ Там [у Москві] розум Партії палає, Там серце людськості кипить…, Там голос Леніна високий Трудівників рівняє кроки. Максим Рильський
  • поет. У порівняннях. ◆ Зелена лампа тепло світилась у хаті, як добре серце у грудях. Михайло Коцюбинський
 2. цей орган людини як символ зосередження почуттів, настроїв, переживань тощо. ◆ Наталка була така зворушена, що лице її червонїло неначе той маків цьвіт, а серце так тьохкало та било ся у грудях, що нїби хотїло вискочити. Школиченко М., «Між народ» Джерело — commons:Часопис_Зоря._1894._14.pdf.Знову невдоволення ворухнулось у серці, але на цей раз — не так на себе самого, як на Діденка. Андрій ГоловкоКозаков не раз переконувався, що Павчине серце справді володів дивною властивістю — вгадувати на відстані біду чи щастя полку. Олесь Гончар
  • Здатність почувати й розуміти инших; чуйність, сердешність. ◆ — Вами свідчуся, люди добрі, що отсей Мошко… показав мені в моїй біді більше серця, більше приятельства, ніж моя власна кров. Іван ФранкоЧим віддячить він їй? Чи вистачить в нього серця для неї, чи полишить матері на старість лише холод самотности? Олесь Гончар— Пани…, а душі людської, серця в них немає! Їм, коли простий чоловік, то все одно, що тварюка…. Панас Мирний
  • Цей орган людини як символ любовних почуттів, любовної прив’язаності. ◆ Не так серце любить, щоб з ким поділиться, Не так воно хоче, як бог нам дає. Тарас ШевченкоДратують мене оті «парочки», заздрісно стає, хоч і чую, що це негарно, що недобре нарікати на свою долю, яка тільки на деякий час розлучила нас. Та що ж поробиш, коли розум з серцем не завжди живе у згоді. Михайло КоцюбинськийСерце в неї, вже здібне до любові, вперше завмирало. Юрій Яновський
  • перен. внутрішній психічний світ людини, її настрої, переживання, почуття. ◆ Поговорив [парубок] з дівчиною — вже й каже, що полюбив, а частісінько не зна, яке у дівчини серце, яка душа. Квітка-Основ’яненко[Лікар:] Живе панночка на дозвіллі, читає, мріями усякими займається і серця нікому розказати. Леся УкраїнкаТи не був у нашій Україні, Хліба-соли з нами не ділив, Але знай, що серцем ми єдині, Що навік не розбратать братів. Максим Рильський
  • Із означ. скупність якостей, рис, властивих певній особі; вдача людини. ◆ Серце в мене було одхідливе: я про все й забуду. Ганна БарвінокНема чоловікові щастя, в кого жінка буде гординя; нема й жінці добра, коли в чоловіка невгамовне гордеє серце. Пантелеймон Куліш— Коли б та знала його високі думки, благородне серце, його ідейність, чистоту душевну…. ти б була зачарована ним…. Михайло Коцюбинський
  • Із означ. людина як носій тих чи інших рис, якостей. ◆ Старе серце завжди шукає, де б його погрітися, кому б його посвітити на прощання своїм погаслим світлом…. Панас МирнийТриста юних сердець вийшли за місто, щоб утворити живий ланцюг, аби набої, снаряди і продукти безперебійно надходили в окопи бійцям. Знання та праця
 3. розм. часто у сполуч. із займ. «моє», а також зі сл.« козаче», «дівчинонько». Ласкаве звертання до когось. ◆ Згадай, серце, як з тобою Вдвох, весінньою добою,… Ми під явором сиділи. Іван Манжура— Аркадію, ти не зробиш цього! — прокидається владність у словах і постаті Лізи. — Кола не зроблю цього, моє серце, то завтра тебе до нитки обберуть, а післязавтра і до мене твої божі люди доберуться. Михайло Стельмах— Ну, спасибі ж тобі за все, серце-козаче, — сказав Палій нарешті. Данило МордовецьКалино-малино, Ряснеє деревце! Хто ж тебе пригорне, Дівчинонько-серце? Степан Руданський«А ти, серце-голубонько, не журись Та до мене, молодчика, прихились…» Леонід Глібов
 4. перен. гнів, роздратування. ◆ Соломія неначе проспала ввесь час своєї хвороби, як одну довгу ніч, і тільки тепер знов прокинулась вранці з давнім серцем, з давнім почуванням обіди. Нечуй-ЛевицькийВін попокрутив носом днів зо два: а далі — що то вже сталось йому — слухаю: ляпа ціпом. А я уже — де те й серце ділось — радію-радію. «Оце ж — думаю — синок хазяйнувать буде». Архип ТесленкоГолос у Каленика Романовича був хоч і сердитий, але звучало в ньому більше батьківського бурчання, ніж серця. Іван Сенченко
 5. чого, перен. головна, найважливіша частина, осереддя чогось. ◆ — Сила їх [монголів] велика, а нещасні порядки на наших долах дозволили їм зайти аж у серце нашого краю. Іван Франко— Буде Москва Руській землі серцем! — вигукнув мрійливо [Юрій Долгорукий]. Антон Хижняк, Д. ГалицькийСерце організації знаходилось тут, у печері, і треба було направляти його працю так, щоб його ритмічний пульс відчували в кожному селі, у кожній хаті. Дмитро БедзикПеред командуванням стояло завдання якомога швидше взяти Запоріжжя — серце південної індустрії. Яків БашГоловний водозабірний вузол — це серце системи, що гонить живлющу вологу на поля по артеріях-каналах. Наука і життя
 6. перен. металева, циліндричної форми частина дзвона, розташована у внутрішній його частині; язик. ◆ Стара дзвіниця… Від серця дзвона падав вірьовка. Місячна ніч. Церковний сторож відбивав години. Іван МикитенкоВін хотів ще потягнути мотуза, напружився і таки; потягнув, але важке металеве серце ледве дійшло до обідка дзвона. Михайло Стельмах
 7. діал.медуза. ◆ Між рибою біліло, як холодець, серце, тобто медуза. Нечуй-ЛевицькийІ досі є в морі те серце : несміливо, крадучись, плава, слизьке та холодне, жалке, наче та кропива, ворушиться мляво та труситься, тіні од себе не має — прозоре. Дніпрова Чайка, «Морське серце»
Читайте также:  АЛЬФА НОРМИКС таблетки - инструкция по применению, дозировки, аналоги, противопоказания - Здоровье

Синоніми [ ред. ]

 1. душа, настрій, переживання, чуйність, чуттєвість, сердешність, любов, кохання, почуття, особа, людина, вдача, характер, норів
 2. друже
 3. гнів, роздратування, злість, лють, лютість
 4. центр, осереддя, осередок, осердя, кістяк, середмістя
 5. язик
 6. медуза

Антоніми [ ред. ]

 1. спокій, доброта, лагідність, урівноваженість, смирність, холоднокровність
 2. край, окраїна, відшиб, периферія

Гіпероніми [ ред. ]

 1. орган, організм
 2. почуття, емоція
 3. центр
 4. дзвін
 5. тварина

Гіпоніми [ ред. ]

Холоніми [ ред. ]

 1. орган, організм, людина, тварина, істота
 2. звертання
 3. почуття, емоція
 4. місце, місцина, місцевість, територія, терен, область
 5. дзвін

Мероніми [ ред. ]

 1. праве передсердя, ліве передсердя, верхня порожниста вена, аорта, легенева артерія, легенева вена, мітральний клапан, аортальний клапан, лівий шлуночок, правий шлуночок, нижня порожниста вена, тристулковий клапан, клапан легеневого стовбура
 2. щупальце, первинне щупальце, шлунок, епідерміс, мезоглея, зовнішнє нервове кільце, вторинне щупальце, внутрішнє нервове кільце, кільцевий канал кишківника, радіальний канал кишківника, манубріум, гастродерміс

Усталені й термінологічні словосполучення, фразеологізми [ ред. ]

 • б’ється серце, б’ється серце у грудяхкого

1 значення [ ред. ]

 • ожиріння серця
 • порок серця
 • серцева недостатність
 • в’ється як (мов, наче тощо) гадина коло серця
 • залоскотало коло серця
 • занудило коло серця
 • засмоктало біля (коло) серця
 • здавило (здушило) коло серця
 • мов (немов, наче тощо) ножем вколоти в серце
 • мов (немов, наче тощо) п’явки за серце ссуть
 • мов (немов, наче тощо) хто серпом різнув (різонув) по серцю
 • мов (немов, наче тощо) хто встромив (вгородив) ніж (ножа) в серце
 • мов (немов, наче тощо) хто шпигонув ножем у серце
 • мов (немов, наче тощо) хто голку встромив у серце
 • мов (немов, наче тощо) хто всадив кулю в серце
 • мов (немов, наче тощо) хто кольнув у серце
 • мов (немов, наче тощо) хто батогом по серцю стьобає (стьобнув, стьобне тощо)
 • наставляти (наставити) ніж на серце
 • наче (мов, як тощо) ножем полоснути по серцю
 • ніж (гострий) у серце
 • ножем (гострим) у серці
 • перестало битися серце
 • пече (горить) коло серця (під серцем)
 • поки б’ється серце
 • поклавши руку на серце
 • пригортати (пригорнути) до серця (рідко к серцю)
 • пригортатися (пригорнутися) до серця
 • притискати (притиснути) до серця
 • серце (за серце) наче (мов, немов) рукою (обценьками, у жмені, у лещатах тощо) здавить (здавив, здавило)
 • серце мало (трохи тощо) не вискочить (вискочило)
 • серце ладне (було) вискочити
 • серце вискакує (виривається)
 • серце підплигує (підплигнуло)
 • серце стискається (стискується, стиснулося, стислося)
 • серця б’ються (билися) в унісон
 • смоктати коло (біля) серця (під серцем, за серце)
 • у стук серце стукає (стукало)
 • як (ледве) не вискочить серце

2 значення [ ред. ]

 • боліти серцем
 • брати по серцю й крові
 • брати (узяти) до серця
 • брати (узяти) в серце
 • брати (узяти) за серце
 • (бути) серцем
 • в глибині серця
 • великого серця
 • велике серце
 • веселити (розвеселити) серце
 • весело на серці
 • виймати (вийняти) серце
 • виливати (вилити) серце
 • вирвати з серця
 • відбирати (відібрати) серце (й душу)
 • відводити (відвести) тугу від серця
 • віддавати (віддати) серце
 • відігрівати (відігріти) змію біля (коло) серця (свого)
 • відігрівати (відігріти) серце
 • відкраяти від (од) серця
 • відкривати (відкрити) серце
 • відлигнути на серці
 • відлягло (одлягло) від (од) серця (на серці)
 • відійшло (відійде тощо) від (од) серця
 • від серця до серця
 • від (од) щирого серця
 • відпочиває (одпочиває, відпочине, одпочине тощо) серце

Споріднені слова [ ред. ]

Етимологія [ ред. ]

Слово походить зі стсл. сръдьцє, срьдьцє , що походе з псл. *sьrdьko, що виникло з і.-є. *ḱr̥d-, що розвинулося з п.-і.-є. кореня *ḱḗr. Очевидно, похідне від *sьrdь «середина» з иншим ступенем вокалізму.

Ссылка на основную публикацию
Сердечно-легочная реанимация по новым стандартам что это, порядок проведения, критерии и этапы
Сердечно-легочная реанимация Основные рекомендации Американской Ассоциации сердечных заболеваний (АНА) (Э.Н. Низтаева) Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями...
Себорейный дерматит — Кожные заболевания — Городской клинический кожно-венерологический диспансер
Красные пятна на коже Красные пятна на коже могут возникать по ряду причин. Это может произойти из-за инфекции, воздействия тепла,...
Северо-Западный центр доказательной медицины в Луге официальный сайт и контакты, фирма Северо-Западн
Запись к врачу в клинику в Северо-западный центр доказательной медицины Запись к врачу по телефону в клинику - Северо-западный центр...
Сердечный приступ у кошки причины и симптомы
Основные причины, симптомы, лечение и первая помощь при сердечном приступе у кошек Бывает ли сердечный приступ у котов? Ответ -...
Adblock detector